Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 12/2022 od 20.04.2022.)


  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj:1023/2022 od 14. aprila 2022. godine
  • Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP1/22
  • Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova, JP1/22
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Rešenje načelnika Gradske uprave grada Kraljeva o izmenama i dopunama Rešenja kojima je utvrđena raspodela korišćenja budžetskih sredstava kod indirektnih korisnika mesnih zajednica za 2022. godinu
  • Rešenje o izmenama Rešenja kojima je utvrđena raspodela korišćenja budžetskih sredstava kod indirektnih korisnika mesnih zajednica za 2022. godinu sa Rasporedom korišćenja budžetskih sredstava kod indirektnih korisnika mesnih zajednica za 2022. godinu od 15.04.2022. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex