Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 12 od 08.05.2018.)


  • ODLUKA O ODREĐIVANJU NAZIVA TRGOVA I ULICA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 12/2018)
  • ODLUKA O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG ENERGETSKOG PREDUZEĆA "TOPLANA" KRALJEVO ("Sl. list grada Kraljeva", br. 25/2016, 30/2016 i 12/2018)
  • ODLUKA O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" KRALJEVO ("Sl. list grada Kraljeva", br. 25/2016, 30/2016 i 12/2018)
  • ODLUKA O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" KRALJEVO ("Sl. list grada Kraljeva", br. 25/2016, 30/2016 i 12/2018)
  • PROGRAM OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 12/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex