Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 38/2020 od 16.12.2020.)


 • Odluka o budžetu grada Kragujevca za 2021. godinu
 • Kadrovski plan zaposlenih u Gradskim upravama i stručnim službama grada Kragujevca za 2021. godinu
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o socijalnoj zašiti grada Kragujevca
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o donošenju Statuta Centra za razvoj usluga socijalne zaštite "Kneginja Ljubica" Kragujevac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o vršenju osnivačkih prava nad Sportskim privrednim društvom "FK Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o vršenju osnivačkih prava nad Sportskim privrednim društvom "Radnički" d.o.o. Kragujevac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o preuzimanju i vršenju osnivačkih prava nad Sportskim privrednim društvom "Ženski fudbalski klub Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Cenovnika redovnih usluga broj 0-8922 od 25.06.2014. godine JKP Šumadija Kragujevac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o usvajanju Cenovnika neobaveznih ili vanrednih usluga (prema trećim licima) JKP Šumadija Kragujevac br. 12-8869 od 29.3.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode, kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda po kategorijama potrošača, Javno komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju članova Upravnog odbora Muzičkog centra u Kragujevcu
 • Rešenje o prestanku mandata i imenovanju člana Nadzornog odbora JKP "Šumadija" Kragujevac
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o ceni usluga Ustanove "Pozorište za decu" Kragujevac
 • Rešenje o obrazovanju koordinacionog tela u cilju praćenja rada i kontrole namenskog korišćenja Centra za sport i rehabilitaciju OSI "ISKRA"
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Stručnog tima za sprovođenje i realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva "Povećanje energetske efikasnosti u javnim objektima i sistemu javnog osvetljenja"
 • Rešenje o ispravci greške u Programu o izmenama i dopuni Programa raspodele budžetskih sredstava za osnovno i srednje obrazovanje na teritoriji grada Kragujevca za transfere nivou Republike za 2020. godinu, broj 400-98/20-V od 19. novembra 2020. godine
 • Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava grada Kragujevca na račun izvršenja budžeta grada Kragujevca za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex