Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 32 od 25.12.2019.)


  • Aneks Kolektivnog ugovora kod poslodavca;
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Finansijskog plana Centra za obrazovanje Kragujevac za 2019. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o dopuni Programa korišćenja sredstava subvencija JKP "Niskogradnja" Kragujevac za 2019. godinu (broj 9);
  • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Projektnog tima za sprovođenje i realizaciju projekta "Zajedno od ranog uzrasta protiv diskriminacije" u okviru programa "Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma";
  • Rešenje o davanju saglasnosti na četvrtu izmenu Finansijskih planova mesnih zajednica (MZ Korman i MZ Vašarište) za 2019. godinu;
  • Rešenje o dopuni Rešenja o stajalištima u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca;
  • Rešenje o produženju statusa vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za privredu.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex