Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 30 od 24.11.2017.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRAGUJEVCA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 42/2016 i 30/2017)
  • ODLUKA O GRADSKIM UPRAVAMA GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 25/2015 - prečišćen tekst, 44/2015, 34/2016 i 30/2017)
  • ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE GRADA KRAGUJEVCA ZA PERIOD 2017-2020. GODINE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 30/2017)
  • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 30/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex