Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 24 od 27.07.2020.)


  • Zaključak o priznavanju prava na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice u radnoj 2020/21. godini;
  • Zaključak o raspisivanju Oglasa za zauzeće javne površine za postavljanje uređaja za pripremu hrane;
  • Uputstvo o procedurama, načinu evidentiranja, zaduženja opreme i postupanju zaposlenih sa zaduženom opremom;
  • Rešenje o davanju objekta - zgrade Sajma na korišćenje Kliničkom centru Kragujevac radi formiranja privremenog objekta za smeštaj i lečenje obolelih od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa poslovanja - Finansijskog plana za 2020. godinu Privrednog društva Slobodna zona Šumadija d.o.o. Kragujevac;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa o korišćenju i rasporedu sredstava subvencija za 2020. godinu PD Slobodna zona Šumadija d.o.o. Kragujevac;
  • Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru (vozilokilometru), na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja sredstava subvencija JKP "Niskogradnja" Kragujevac za 2020. godinu - broj 7;
  • Rešenje o davanju na korišćenje poslovnog prostora Privrednom društvu sa ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo i sajamske manifestacije ŠUMADIJA SAJAM Kragujevac;
  • Rešenje o obrazovanju Saveta stalnih manifestacija grada Kragujevca u oblasti kulture;


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex