Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 20 od 19.07.2019.)


 • Odluka o rebalansu budžeta grada Kragujevca za 2019. godinu
 • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "DELA GRADSKOG CENTRA" u Kragujevcu (urbanističke celine 6 i 7- Crkva i Branko Radičević)
 • Odluka o određivanju naziva ulici "majora Svetomira Trifunovića"
 • Odluka o organizaciji gradske uprave grada Kragujevca
 • Odluka o naknadama za korišćenje puteva na teritoriji grada Kragujevca
 • Odluka o proširenim i dodatnim pravima finansijske podrške porodici sa decom i merom za ostvarivanje demografske i populacione politike na teritoriji grada Kragujevca
 • Odluka o utvrđivanju visine sredstava za ostvarivanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji grada Kragujevca
 • Odluka o usvajanju početnog likvidacionog bilansa Ustanove "Sportsko rekreativni centar Mladost" Kragujevac - u likvidaciji
 • Odluka o usvajanju početnog likvidacionog bilansa Ustanove za sport i fizičku kulturu "Park" Kragujevac - u likvidaciji
 • Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Kragujevca
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmeni i dopunama Statuta ustanove Spomen park "Kragujevački oktobar" u Kragujevcu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Predškolske ustanove "Đurđevdan" Kragujevac
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Predškolske ustanove "Nada Naumović" Kragujevac
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Centra za obrazovanje Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na odluke Skupština Sportsko privrednih društava o statusnoj promeni pripajanja
 • Odluka o izmeni Odluke o vršenju osnivačkih prava nad Sportskim privrednim društvom "Radnički" d.o.o. Kragujevac
 • Odluka o povećanju osnovnog kapitala Sportskog privrednog društva "Radnički" d.o.o. Kragujevac
 • Odluka o preuzimanju i vršenju osnivačkih prava nad Sportskim privrednim društvom "Kragujevački košarkaški klub Radnički" d.o.o. Kragujevac
 • Odluka o preuzimanju i vršenju osnivačkih prava nad Sportskim privrednim društvom "Ženski fudbalski klub Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac
 • Odluka o preuzimanju i vršenju osnivačkih prava nad Sportskim privrednim društvom "Ženski fudbalski klub Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti Ženskom košarkaškom klubu "Radnički" za promenu pravnog oblika uz osnivanje Sportskog privrednog društva "Ženski košarkaški klub Radnički" d.o.o. Kragujevac i prenošenje osnivačkih prava na grad Kragujevac
 • Odluka o prihvatanju samoinicijativnog predloga za pokretanje postupka za realizaciju javno privatnog partnerstva za povećanje energetske efikasnosti u javnim objektima i sistemu javnog osvetljenja grada Kragujevca
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku JKP Šumadija Kragujevac o realizaciji investicionog projekta uređenja četiri gradska groblja
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku JKP Šumadija Kragujevac o realizaciji investicionog projekta rekonstrukcije 100 autobuskih stajališta
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku JKP Šumadija Kragujevac o realizaciji investicionog projekta izgradnje javne garaže
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku JKP Šumadija Kragujevac o nabavci osnovnih sredstava za potrebe održavanja javne higijene
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku JKP Šumadija Kragujevac o nabavci osnovnih sredstava za potrebe odvoza otpada
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku JKP Šumadija Kragujevac o nabavci osnovnog sredstva - vozila "pauk"
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku JKP Šumadija Kragujevac o nabavci osnovnog sredstva za potrebe obeležavanja signalizacije
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku JKP Šumadija Kragujevac o nabavci osnovnih sredstava za potrebe izgradnje i održavanja ulica i puteva
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku JKP Šumadija Kragujevac o nabavci osnovnog sredstva - specijalnog vozila za prevoz pokojnika
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku JKP Šumadija Kragujevac realizaciji investicionog projekta rekonstrukcije Zelene pijace
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku JKP Šumadija Kragujevac o nabavci osnovnih sredstava za potrebe održavanja javnih zelenih površina
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim planom Sportskog privrednog društva "FK Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim planom Sportskog privrednog društva "Radnički" d.o.o. Kragujevac za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju redovnog godišnjeg Finansijskog izveštaja JKP "Gradska groblja" Kragujevac za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvatanju redovnog godišnjeg Finansijskog izveštaja JKP "Gradske tržnice" Kragujevac za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvatanju redovnog godišnjeg Finansijskog izveštaja JKP "Parking servis Kragujevac" za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Finansijskog izveštaja JKP "Zelenilo" Kragujevac za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Finansijskog izveštaja o poslovanju JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvatanju redovnog godišnjeg Finansijskog izveštaja JKP Šumadija Kragujevac za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvatanju redovnog godišnjeg Finansijskog izveštaja Društva sa ograničenom odgovornošću "Gradska agencija za saobraćaj" Kragujevac za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća "Putevi" Kragujevac za 2018. godinu
 • Rešenje o razrešenju i izboru člana Odbora za obrazovanje, kulturu, informisanje i sport
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za stomatologiju Kragujevac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Knjaževsko srpskog teatra u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Istorijskog arhiva Šumadije u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Spomen park Kragujevački oktobar u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove kulture "Koraci" u Kragujevcu
 • Zaključak o načinu rešavanja isplate razlike zarade - naknade štete zaposlenima u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Kragujevac
 • Rešenje o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje Procedure o unapređenju efikasnosti i uvođenju standarda pri sprovođenju administrativnih postupaka


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex