Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 20 od 28.07.2017.)


  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA KRAGUJEVCA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GRADSKA AGENCIJA ZA SAOBRAĆAJ" KRAGUJEVAC
  • ODLUKA O OSNIVANJU GRADSKE TURISTIČKE ORGANIZACIJE "KRAGUJEVAC"
  • ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "RADIO TELEVIZIJA KRAGUJEVAC" DOO KRAGUJEVAC
  • POLITIKA UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA KRAGUJEVCA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex