Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 18 od 22.06.2020.)


  • Odluka o raspisivanju ponovnih izbora za odbornike Skupštine grada Kragujevca;
  • Odluka o određivanju štamparije za štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za sprovođenje ponovnih izbora za odbornike Skupštine grada Kragujevca;
  • Odluka o utvrđivanju broja, oblika, izgleda, sadržine, štampanja i kontrole štampanja glasačkih listića za ponovne izbore za odbornike Skupštine grada Kragujevca;
  • Odluka o obrazovanju Radnog tela za kontrolu štampanja i preuzimanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za ponovne izbore za odbornike Skupštine grada Kragujevca;
  • Zaključak o načinu rada i funkcionisanja na ponovnim izborima za odbornike Skupštine grada Kragujevca;
  • Uputstvo o obrazovanju biračkih odbora za ponovno glasanje za izbor odbornika Skupštine grada Kragujevca


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex