Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 1/2021 od 08.01.2021.)


  • Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća "Urbanizam" Kragujevac
  • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Urbanizam"


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex