Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 8 od 25.06.2018.)


  • ODLUKA O PLAĆANJU DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE I DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLJAJU UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 8/2018)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA JAGODINE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 8/2018)
  • REŠENJE ZA KATEGORIJE LICA KOJA ĆE OSTVARITI PRAVO NA POVLAŠĆENU CENU PREVOZA U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU KAO I VISINU SUBVENCIJE U 2018. GODINI ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 1/2018 i 8/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex