Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 3 od 09.02.2018.)


  • LOKALNI AKCIONI PLAN ZA MLADE GRADA JAGODINE ZA PERIOD 2018-2021 ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 3/2018)
  • ODLUKA O RASPOLAGANJU NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 13/2012, 5/2013, 4/2014, 7-1/2014 - ispr., 10/2014, 10/2015 - dr. odluka, 4/2017, 24/2017, 27/2017 i 3/2018)
  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA GRAD JAGODINU ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 3/2018)
  • PRAVILNIK O PRUŽANJU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI LICIMA SA TERITORIJE GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 3/2018)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 16/2016 i 3/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex