Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 26 od 12.12.2017.)


  • PRAVILNIK O OBEZBEĐENJU LICA I IMOVINE U OBJEKTIMA ORGANA GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 26/2017)
  • REŠENJE O USVAJANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA NAMENJENIH UNAPREĐENJU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 26/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex