Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 22 od 10.12.2019.)


  • Rešenje o izboru programa i projekata kojim se finansiraju nevladine organizacije iz budžeta grada Jagodine za 2019. godinu
  • Rešenje o usvajanju Izveštaja o sprovođenju Plana integriteta
  • Rešenje o razrešenju dužnosti načelnika Gradske uprave za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda
  • Rešenje o obrazovanju Komisije za kapitalne investicije grada Jagodine
  • Rešenje o dodeli jednokratne finansijske pomoći iz budžeta grada Jagodine za 2019. godinu za lica obolela od maligniteta i lica na dijalizi sa teritorije grada Jagodine
  • Rešenje o dodeli jednokratne finansijske pomoći iz budžeta grada Jagodine za 2019. godinu za socijalno ugrožena lica sa teritorije grada Jagodine
  • Rešenje o dodeli jednokratne finansijske pomoći iz budžeta grada Jagodine za 2019. godinu za socijalno ugrožena lica romske populacije sa teritorije grada Jagodine
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
  • Program putovanja privredno - političke delegacije grada Jagodine u Republiku Austriju


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex