Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 12 od 29.05.2020.)


  • Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju investicionih projekata kojima se unapređuje lokalni ekonomski razvoj
  • Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta
  • Odluka o uspostavljanju hipoteke na objektu u javnoj svojini grada Jagodine
  • Odluka o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu za 2019. godinu JP "Uređenje i javno osvetljenje" Jagodina
  • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Turističke organizacije grada Jagodine za 2020. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Istorijskog arhiva "Srednje Pomoravlje" za 2020. godinu
  • Rešenje o usvajanju Izveštaja Gradskog štaba za vanredne situacije o preduzetim merama na suzbijanju širenja virusa COVID 19 na teritoriji grada Jagodine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex