Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 8 od 10.03.2020.)


  • Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Bor za 2020. godinu
  • Odluka o usvajanju Plana kapitalnih investicija grada Bora za period 2020-2022. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex