3 Službeni list grada Bora, broj 38/2022 od 07.11.2022.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 38/2022 od 07.11.2022.)


 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Bora, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Bora
 • Rešenje o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji grada Bora
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1530/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 38/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1560/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 38/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1562/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 38/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1564/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 38/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1587/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 38/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1563/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 38/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1592/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 38/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1595/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 38/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1618/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 38/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1582/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 38/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1612/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 38/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1619/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 38/22)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex