3 Službeni list grada Bora, broj 35/2021 od 17.11.2021.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 35/2021 od 17.11.2021.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Bora za 2021. godinu
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji grada Bora
 • Odluka o utvrđivanju visine cena usluga u Predškolskoj ustanovi "Bambi" Bor
 • Odluka o izmeni Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na području grada Bora
 • Odluka o izmeni Odluke o radnopravnom statusu članova Gradskog veća grada Bora
 • Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije o prenosu prava javne svojine na kp. br. 1869 KO Bor 1, gradu Boru
 • Odluka o prenosu prava korišćenja poslovnog prostora u javnoj svojini grada Bora Ustanovi Narodna biblioteka Bor
 • Odluka o prenosu prava korišćenja poslovnog prostora u javnoj svojini grada Bora Ustanovi Muzej rudarstva i metalurgije "Bor"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2020. godinu Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor
 • Rešenje o imenovanju Lokalnog saveta roditelja za radnu, odnosno školsku 2021/2022. godinu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora OŠ "Branko Radičević" u Boru
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Branko Radičević" u Boru
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora OŠ "Dušan Radović" u Boru
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Dušan Radović" u Boru
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora OŠ "Stanoje Miljković" u Brestovcu
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Stanoje Miljković" u Brestovcu
 • Zaključak o ispravci tehničkih grešaka u tekstualnom delu Plana detaljne regulacije područja vetroelektrane "VE Crni vrh" na teritoriji grada Bora


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex