Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 35 od 26.11.2019.)


  • Odluka o usvajanju Lokalnog antikorupcijskog plana grada Bora
  • Odluke o usvajanju Plana javnog zdravlja grada Bora za period 2019.-2029. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex