3 Službeni list grada Bora, broj 20/2022 od 02.06.2022.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 20/2022 od 02.06.2022.)


  • Rešenje o obrazovanju Komisije za ocenu projekata u oblasti kulture u gradu Boru
  • Kolektivni ugovor kod poslodavca grada Bora
  • Ispravka Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za 2021. godinu
  • Ispravka Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za 2021. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex