Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 15 od 07.12.2018.)


  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA MOBILNOG TIMA ZA SOCIJALNU INKLUZIJU ROMA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Bora", br. 15/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex