Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 22/2021 od 01.04.2021.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije područja između ulica: Nove kumodraške, Darvinove i Braće Jerković, gradska opština Voždovac
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije područja između ulica: Braće Jerković, Kružni put, Darvinove i Bulevara Peka Dapčevića, gradska opština Voždovac
 • Plan detaljne regulacije za izgradnju TC 110/35 kV "Beograd 44" (Surčin) i nadzemnog voda 110 kV za povezivanje planirane TC na postojeći nadzemni vod 110 kV (broj 104/2) i rekonstrukciju postojećih nadzemnih vodova, gradske opštine Surčin i Novi Beograd
 • Odluka o podizanju spomenika Rabindranatu Tagoru
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Pozorišta KPGT
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Fondacije za mlade talente grada Beograda
 • Rešenje o razrešenju direktora Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture Teatar Vuk
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma omladine Beograda
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma omladine Beograda
 • Zaključci Skupštine Grada Beograda broj 34-163/21-S od 1. aprila 2021. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga JKP "Gradske pijace" sa Odlukom Nadzornog odbora i Cenovnikom


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex