Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRIMENA ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SRBIJE: Uspostavljena nova jedinstvena elektronska evidencija o državljanima Srbije kao četvrta knjiga - knjiga državljana


Kancelarija za informacione tehnologije i eUpravu Vlade Republike Srbije saopštila je da je u skladu sa Zakonom o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 90/2007 i 24/2018) po prvi put uspostavljena jedinstvena evidencija o državljanima Srbije u elektronskom obliku.

Ovo znači da građani više neće morati da budu kuriri koji nose uverenje o državljanstvu sa jednog na drugi šalter, već će ova elektronska evidencija biti dostupna svim službenicima državne uprave i lokalne samouprave.

U okviru Centralnog sistema matičnih knjiga Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, u kojima se vode podaci iz tri matične knjige - rođenih, venčanih i umrlih, uspostavljena je nova jedinstvena elektronska evidencija o državljanima Srbije kao četvrta knjiga - knjiga državljana.

Kako su podaci o državljanima Srbije poslednjih 70 godina vođeni na različite načine i u okviru različitih nadležnosti, uspostavljanje elektronske evidencije o državljanima je predstavljao jedan od najzahtevnijih poslova u okviru projekta digitalizacije javne uprave, odnosno uspostavljanja elektronskih evidencija sa podacima građana u okviru sistema elektronske uprave u Srbiji.

Uspostavljanjem evidencije o državljanima napravljen je važan korak ka zaokruživanju registara građana, ali je veliki posao i dalje pred nama.

Naime, s obzirom na to da su se podaci o državljanima vodili u više od 300 različitih baza podataka, kao i da su mnoge od njih bile nepotpune i nisu sadržavale JMBG broj državljana, naročito one u periodu od 1940. do 1980 godine, biće potrebno određeno vreme da se ti podaci upotpune i da novouspostavljena elektronska evidencija o državljanima u Srbiji zablista punim sjajem u sistemu elektronske uprave Republike Srbije.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu, Mihailo Jovanović, istakao je tim povodom da je ova elektronska evidencija konačno uspostavljena zahvaljujući timskom radu MUP-a, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Kabineta predsednice Vlade, a uz tehničku asistenciju Kancelarije za IT i eUpravu.

Podaci iz elektronske evidencije državljana su dostupni i kroz korišćenje informacionog sistema za razmenu podataka po službenoj dužnosti (eZUP), tako da će sve institucije koje koriste ovaj informacioni sistem, u skladu sa odobrenim pravima, moći da pristupaju podacima o državljanima na teritoriji cele zemlje, objasnio je on.

Jovanović je dodao da je ovu elektronsku evidenciju uspostavio MUP u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i da su tim povodom oba ministarstva izdala instrukcije jedinicama lokalne samouprave u vezi prenosa podataka sa jasnim rokovima za završetak posla.

On je iskazao zahvalnost u ime oba ministarstva svim gradskim i opštinskim upravama koje su postupile po nevedenim instrukcijama i ovaj važan zadatak završile u roku.

Takođe, apelujem na one opštine koje još uvek nisu postupile po navedenim instrukcijama da to hitno učine, poručio je direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 29.12.2018.
Naslov: Redakcija