Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVA PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U VEZI SA SKLAPANJEM PRIJATELJSKIH PORAVANANJA OD 1. JANUARA 2019. GODINE: Svrha uvođenja ovakve prakse, koja će se primenjivati u jednogodišnjem probnom periodu, svodi se pre svega na podsticanje većeg sklapanja prijateljskih poravnanja kao jednog od načina za okončanje postupka pred Sudom


Počev od 1. januara 2019. godine Evropski sud za ljudska prava počinje sa primenom nove prakse u vezi sa sklapanjem prijateljskih poravnanja.

Naime, u trenutku dostaljanja predstavke na odgovor tuženoj državi najpre će se državi ostaviti 12 nedelja u kojima se ona mora izjasniti da li će pristati na sklapanje poravnanja u tom slučaju, a zatim će na raspolaganju imati dodatnih 12 nedelja za dostavu svojih pisanih zapažanja, ako se ne saglasi sa sklapanjem poravnanja.

Do sada, ove dve faze nisu bile tako jasno odvojene tj. u roku od 16 nedelja od dostaljanja predstavke na odgovor tuženoj državi, država je imala mogućnost da sklopi poravnanje odnosno dostavi svoja pisana zapažanja o prihvatljivosti tj. osnovanosti predstavke.

Svrha uvođenja ovakve prakse, koja će se primenjivati u jednogodišnjem probnom periodu, svodi se pre svega na podsticanje većeg sklapanja prijateljskih poravnanja kao jednog od načina za okončanje postupka pred Sudom.

Međutim, ova praksa se neće primenjivati u svim slučajevima pred Sudom. Naime, u slučajevima u kojima se pokreću neka nova pitanja, koja nisu razmatrana u dotadašnjoj praksi Suda, neće se predlagati sklapanje prijateljskih poravnanja.

Izvor: Redakcija, Slavoljub Carić, 30.12.2018.