Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POGLAVLJE 29: U skladu sa preporukama Evropskog saveta, carinska služba nastaviće sa usklađivanjem carinskih propisa i podizanjem kapaciteta, posebno u oblastima pojednostavljenja postupaka, prava intelektualne svojine, selektivnosti kontrola, analize rizika i IT sistema


Carina je jedna od institucija koje su u prošlosti bile sinonim za korupciju, a jednom ukorenjene predrasude nije lako promeniti, uprkos jasnim i merljivim pomacima napravljenim u ovoj službi. Ipak, već nekoliko godina istraživanja javnog mnjenja pokazuju da carina nije u vrhu liste institucija koje građani vide kao najkorumpiranije - kaže pomoćnik direktora Uprave carina Sonja Lazarević.

Da je Uprava carina zaista odlučna u nameri da iskoreni korupciju u svojim redovima, pokazuje poslednje hapšenje 13 carinika sa carinskih ispostava "Luka Beograd" i "Aerodrom Beograd", koji su omogućili uvoz akcizne robe bez plaćanja dažbina. Reč je, pre svega, o cigaretama, cigarilosima i alkoholnim pićima, kao i o ostalim proizvodima poput parfema i toaletnih voda.

Lazarevićeva ističe činjenicu da problem korupcije treba sistematski rešavati, zbog čega se u Carini u međuvremenu dosta pažnje poklanja modernizaciji carinskih postupaka, jer se tako najefikasnije smanjuje prostor za diskreciono delovanje službenika, pa samim tim i za korupciju.

- Kada je ceo postupak automatizovan, bez kontakata carinskog službenika i predstavnika kompanije, jasno je da je mogućnost za bilo kakve malverzacije svedena na minimum - kaže ona. - Zato će carinska služba kroz Poglavlje 29, u skladu sa preporukama Evropskog saveta, nastaviti sa usklađivanjem carinskih propisa i podizanjem kapaciteta, posebno u oblastima pojednostavljenja postupaka, prava intelektualne svojine, selektivnosti kontrola, analize rizika i IT sistema.

Sonja Lazarević napominje da ne treba zanemariti činjenicu da su carinski službenici na samom začelju u državnoj službi sa prosečnom mesečnom zaradom od svega 38.000 dinara, iako se čak 44 odsto državnog budžeta puni upravo zahvaljujući njihovom radu. Adekvatna stimulacija sigurno jeste jedan od načina da se carinicima pomogne da prevladaju iskušenja egzistencijalno motivisane korupcije.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. N. | 28.10.2017.
Naslov: Redakcija