Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE RS ODRŽANE 30.10.2014. GODINE: Utvrđeni Predlozi zakona o izmenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu


Vlada Republike Srbije donela je na sednici Odluku o pokretanju inicijative za privatizaciju Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika "Železara Smederevo".

Agencija za privatizaciju će sutra objaviti poziv investitorima da u roku od 30 dana pošalju pisma o zainteresovanosti za učešće u privatizaciji pomenutog preduzeća.

Na sednici je doneta odluka o tome da u našu zemlju mogu da uđu bez viza i borave najduže 90 dana strani državljani koji poseduju važeću vizu ili regulisan boravak u državama šengen zone, Velike Britanije i ostalih članica Evropske unije ili Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Ova odluka će, kako se očekuje, doprineti uvećanju obima stranih investicija i poboljšanju uslova i unapređenju saradnje sa stranim partnerima u oblasti privrede, turizma, nauke, kulture,sporta i obrazovanja.

Vlada je usvojila i Predlog zakona o potvrđivanju međunarodne konvencije protiv regrutovanja, korišćenja, finansiranja i obuke plaćenika, kao i Predlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma.

Na sednici je usvojen i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu.

Predloženim promenama omogućava se da se, pored javno beležničkog zapisa, ugovori o prometu nepokretnosti mogu sačinjavati i u pismenom obliku, s tim da je neophodno da takvi ugovori prođu postupak solemnizacije javnog beležnika kako bi stekli svojstvo javne isprave.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 30.10.2014.