Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI: Zakon ne zabranjuje posredovanje za obe strane, ukoliko su zaključeni ugovori o posredovanju, odnosno ako postoji nalog za posredovanje od kupca i prodavca nepokretnosti, odnosno zakupodavca i zakupca. Članom 2. Zakona propisana je shodna primena Zakona o obligacionim odnosima na pitanja koja nisu regulisana ovim Zakonom


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija skreće pažnju posrednicima da svoje poslovanje, kada je reč o naplati posredničke provizije, usklade sa zakonskim propisima.

Naime, Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013 - dalje: Zakon) ne zabranjuje posredovanje za obe strane, ukoliko su zaključeni ugovori o posredovanju, odnosno ako postoji nalog za posredovanje od kupca i prodavca nepokretnosti, odnosno zakupodavca i zakupca.

Članom 2. Zakona propisana je shodna primena Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) na pitanja koja nisu regulisana ovim Zakonom. Članom 825. Zakona o obligacionim odnosima propisano je da, ukoliko drugačije nije ugovoreno, posrednik koji je dobio nalog za posredovanje od obe strane može zahtevati od svake strane samo polovinu posredničke naknade.

ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013)

Primena drugog zakona

Član 2

Na pitanja koja nisu ovim zakonom posebno uređena, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi.

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)

Posredovanje za obe strane

Član 825

(1) Ukoliko drukčije nije ugovoreno, posrednik koji je dobio nalog za posredovanje od obeju strana može zahtevati od svake strane samo polovinu posredničke naknade i naknadu polovine troškova, ako je naknada troškova ugovorena.

(2) Posrednik je dužan da se sa pažnjom dobrog privrednika stara o interesima obeju strana između kojih posreduje.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 26.08.2016.
Naslov: Redakcija