Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: Ukoliko u toku isplate prava na roditeljski dodatak koja se vrši u mesečnim ratama dođe do razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice, prekida se dalja isplata prava do odluke ministarstva nadležnog za socijalna pitanja


Ukoliko roditelji odluče da se raziđu, a njihova deca primaju roditeljski dodatak, isplata će se obustaviti sve dok se postupak ne završi, predviđa član 24 Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018). Prema mišljenju pravnika, ovakvom zakonskom normom majke koje su u postupku razvoda stavljaju se u izrazito nepovoljan položaj. Većina je saglasna da je zakonsko rešenje moglo biti drugačije formulisano i da bi isplatu trebalo nastaviti i u takvim situacijama.

Advokat Nemanja Vasiljević objašnjava da postupak razvoda braka nekada ne traje dugo, ali da može da se oduži postupak starateljstva na najmanje nekoliko meseci.

- Verujem da ovakva odredba ima veze sa ispunjavanjem određenih uslova, dok se ne sazna konačna odluka. Tokom postupka teško je znati kome će dete ili deca pripasti, pa samim tim i kome treba isplaćivati novac - smatra Vasiljević. - Loši odnosi između roditelja, primera radi, mogu dovesti do zloupotrebe, pa pretpostavljam da na ovaj način zakonodavac želi da izbegne moguću štetu na račun deteta. Međutim, mislim da su mogle da se predvide drugačije tehnike isplate tokom postupka, da se, recimo, novac uplaćuje na deponovani račun. On smatra da dok nema pravne odluke, jer brak nije pravno okončan, ne bi trebalo stopirati isplatu. Advokat Vasiljević ističe da supružnici mogu da se pomire i da ta mogućnost postoji sve do okončanja postupka.

- Pravno nije promenjena nijedna situacija, brak postoji, a može se i očekivati da je socijalna karta deteta lošija nego u trenutku kada su roditelji aplicirali za pomoć - ističe on.

I Željko Simić, beogradski advokat, smatra da je zakonodavac mogao drugačije da reguliše ovu oblast i da sporni član treba da se briše. Prema njegovom mišljenju, dete ima pravo pa ga ima, a novac bi trebalo da ide kod onoga kod koga je i dete.

- Zakon je ovde ostao nedorečen, postoji segment koji kaže "do odluke nadležnog ministra", što je potpuno besmisleno - kaže on. - Stoji da bi naknada bila obustavljena, ali će se rešenje verovatno tražiti u praksi, u zavisnosti od konkretnog slučaja. Razvod nekada može da traje i do dve godine, a dete bi čekalo da se roditelji "obračunaju". Kod nas se stalno donose propisi, a praksa ih tumači. Slično je bilo i u vezi sa zabranom prilaska, ali nije tačno određeno na koliko metara.

I sam naziv roditeljski dodatak za mnoge pravnike nije terminološki ispravan, jer je stvarni nosilac prava samo majka deteta, dok otac može pravo da ostvari samo izuzetno, ako ispunjava uslove. Takođe, to se dešava i kada je majka deteta strani državljanin, nije živa, napustila je dete, lišena je roditeljskog prava, ili je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu, čime je otac diskriminisan u odnosu na drugog roditelja.

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018)

Član 24

Ukoliko u toku isplate prava na roditeljski dodatak koja se vrši u mesečnim ratama korisnik prava napusti dete ili umre, prekida se dalja isplata prava do odluke ministarstva nadležnog za socijalna pitanja. 

Ukoliko u toku isplate prava na roditeljski dodatak koja se vrši u mesečnim ratama dete umre, prekida se dalja isplata prava. 

Izuzetno od stava 2. ovog člana za treće i četvrto dete koje je umrlo u toku isplate prava vrši se isplata jednokratnog iznosa od 200.000,00 dinara. 

Jednokratni iznos iz stava 3. ovog člana usklađuje se 1. januara i 1. jula, počev od 2019. godine, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci, a njegov nominalni iznos utvrđuje rešenjem ministar nadležan za socijalna pitanja. 

Ukoliko u toku isplate prava na roditeljski dodatak koja se vrši u mesečnim ratama dođe do razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice, prekida se dalja isplata prava do odluke ministarstva nadležnog za socijalna pitanja

Ukoliko se u toku isplate prava na roditeljski dodatak koja se vrši u mesečnim ratama utvrdi da deca nisu vakcinisana u skladu sa propisima u oblasti zdravstvene zaštite Republike Srbije, prekida se dalja isplata prava do odluke ministarstva nadležnog za socijalna pitanja. 

Ukoliko se u toku isplate prava na roditeljski dodatak koja se vrši u mesečnim ratama utvrdi da dete ne živi na teritoriji Republike Srbije, prekida se dalja isplata prava do odluke ministarstva nadležnog za socijalna pitanja. 

Ukoliko se u toku isplate prava na roditeljski dodatak koja se vrši u mesečnim ratama utvrdi da deca predškolskog uzrasta ne pohađaju pripremni predškolski program u okviru sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji Republike Srbije, prekida se dalja isplata prava do odluke ministarstva nadležnog za socijalna pitanja. 

Ukoliko se u toku isplate prava na roditeljski dodatak koja se vrši u mesečnim ratama utvrdi, da se deca osnovnoškolskog uzrasta ne školuju u okviru sistema osnovnoškolskog obrazovanja Republike Srbije i redovno ne pohađaju nastavu na teritoriji Republike Srbije, prekida se dalja isplata prava do odluke ministarstva nadležnog za socijalna pitanja. 

Ministarstvo nadležno za socijalna pitanja odluku o daljoj isplati prava iz st. 1. i 5-9. ovog člana donosi u roku od 15 dana od dana dostavljanja predmeta.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. Skenderija, 27.07.2018.
Naslov: Redakcija