Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 31. jula 2015. godine sednica Odbora za administrativno- budžetska i mandatno- imunitetska pitanja, Odbora za evropske integracije, Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava - Razmatranje zahteva Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za davanje saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa novim licima, razmatranje Izveštaja o korišćenju i raspolaganju sredstvima za rad Narodne skupštine u periodu januar -jun 2015. godine


53. sednica Odbora za administrativno- budžetska i mandatno- imunitetska pitanja biće održana u petak 31. jula 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sali II.

Dnevni red:

- usvajanje zapisnika sa 52. sednice Odbora-

1. Razmatranje zahteva Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za davanje saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa novim licima (21 broj 112-1939/15 od 28. jula 2015. godine);

2. Razmatranje Izveštaja o korišćenju i raspolaganju sredstvima za rad Narodne skupštine u periodu januar -jun 2015. godine koji je podnela generalni sekretar Narodne skupštine (03 broj: 400-1743/15 od 01. jula 2015. godine);

3. Razmatranje zahteva Biljane Ilić - Stošić, narodnog poslanika, za ostvarivanje prava na isplatu mesečne naknade na ime zakupa stana u Beogradu (21 broj: 120-1793/15 od 07. jula 2015. godine);

4. Razmatranje zahteva Veljka Odalovića, zamenika generalnog sekretara Republičke izborne komisije za obavljanje druge javne funkcije (21 broj 02-1925/15 od 27. jula 2015. godine);

5. Utvrđivanje spiska lica za izdavanje nalepnica za parkiranje A-I i A-II;

6. Razno.

41. sednica Odbora za evropske integracije biće održana u petak 31. jula 2015. godine, sa početkom u 11,30 časova, u sali 4.

Dnevni red:

1. Određivanje delegacije Odbora za bilateralnu posetu Odboru za evropske integracije Skupštine Crne Gore, od 2. do 4. septembra 2015. godine.

60. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, biće održana u petak 31. jula 2015. godine, sa početkom u 14,00 časova, u sali II.

Dnevni red:

1.Razmatranje ostavke koju je na funkciju predsednika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki podneo Saša Varinac (118-1656/15 od 22. juna 2015. godine);

2. Razno.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 30.07.2015.