Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU: Neophodno proširiti nadležnosti javnih beležnika u domenu propisa kojima se reguliše oblast kompanijskog prava


Javnobeležnički sistem u Srbiji se za pet godina, od kada je uveden, razvio u stabilan i kvalitetan sistem, koji građanima i privredi donosi viši nivo pravne sigurnosti, ocenjeno je na seminaru za javne beležnike.

Seminar "Profesionalne obaveze javnog beležnika i odgovornost u slučaju kršenja tih obaveza", organizovali su Javnobeležnička komora Srbije i Nemačke fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ).

Potpredsednik Notarske komore Nemačke Rihard Bok rekao je da je opseg nadležnosti javnih beležnika u Nemačkoj širi nego što je to slučaj u Srbiji, posebno u oblasti prometa nepokretnosti i u privrednom poslovanju.

On je ocenio da Srbiji treba da proširi nadležnosti javnih beležnika u domenu propisa kojima se reguliše oblast kompanijskog prava.

Predsednik Javnobeležničke komore Srbije Srbislav Cvejić ocenio je da je u javnom mnjenju u Srbiji rasprostranjeno uverenje da je javni beležnik apsolutno odgovoran za sve što se čini u nekom pravnom poslu čiji je on deo, što ne odgovara zakonskoj postavci.

Cvejić je naglasio da je javni beležnik u obavezi da ukaže strankama na sve aspekte pravnog posla, da utvrdi stvarnu volju ugovornih strana i da vodi računa o poslovnoj sposobnosti stranke.

"Nemačka komora želi da pruži doprinos razvoju notarijata u Srbiji. Smatramo da bi za situaciju u notarskom sistemu Srbije bilo veoma značajno da se ili smanji ili ukine posebno izdvajanje od 30 odsto od notarskih nagrada", rekao je Boh.

Notar iz Nemačke Lovro Tomašić, koji je na seminaru govorio o profesionalnim obavezama notara u Nemačkoj, ocenio je ukazao je da je javnobeležnička služba u Srbiji mlada, izuzetno aktivna i da je za kratko vreme postigla mnogo i u kvantitetu i u kvalitetu.

Izvor: Vebsajt Danas, 29.05.2019.
Naslov: Redakcija