Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ČETVRTI DAN SAVETOVANJA KOMPANIJE PARAGRAF, ZLATIBOR, 27-30. MAJ 2018. GODINE, "NOVINE I PRIMENA OPŠTIH I FINANSIJSKIH PROPISA U JAVNOM I U PRIVATNOM SEKTORU": Razmatrane teme koje se tiču javnih nabavki, kao i carinskog i deviznog poslovanja


U okviru višednevnog Savetovanja, koje se održava na Zlatiboru u organizaciji kompanije Paragraf, pod nazivom "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru", četvrtog dana savetovanja, 30. maja 2018. godine, održana su predavanja za učesnike iz javnog i privatnog sektora.

Za učesnike iz javnog sektora ceo dan je bio posvećen razmatranju tema koje se odnose na javne nabavke.

U okviru prvog predavanja, koje je održala Natalija Radošević, licencirani službenik za javne nabavke, tema je bila novi pojam naručioca, stručna ocena ponuda, izmene ugovora u novom Zakonu o javnim nabavkama čije se usvajanje očekuje u narednom periodu.

Druga tema bila je Komunikacija u postupku javne nabavke koju je prezentovala Dragana Đinđić, viši urednik izdanja u redakciji "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru" i licencirani službenik za javne nabavke. U okviru ove teme bilo je reči o uslovima korišćenja elektronske pošte, specifičnosti dostavljanja pojedinih dokumenata, obaveznosti potvrde prijema i računanje rokova, sa osvrtom na novi Zakon o javnim nabavkama.

Treće predavanje u okviru tema za javni sektor, koje je održao Branimir Blagojević, član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i član radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama, obuhvatalo je zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. U okviru ove teme bilo je reči o očekivanim novinama i dati su odgovori na najčešće nedoumice u aktuelnoj praksi.

Za učesnike iz privatnog sektora održana su predavanja, na temu carinskog i deviznog poslovanja.

U okviru prvog predavanja, koje je održao Dragan Simić, odgovorni urednik časopisa "Specijalis za carine" tema je bila pogodnosti za lica koja imaju status ovlašćenog privrednog subjekta, sa posebnim osvrtom na uslove i kriterijume za dobijanje statusa ovlašćenog privrednog subjekata (OPS), tipove sertifikata, kao i na pogodnosti za nosioce sertifikata OPS.

Drugo predavanje za privatni sektor obuhvatalo je temu koja se odnosila na najnovije izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju, a održala ga je Branka Đorđević, predstavnik Ministarstva finansija.

Izvor: Redakcija, 30.05.2018.