Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: Za vreme godišnjeg odmora zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci. Prosvetnim radnicima je tokom 2015. godine, mimo Zakona, obračunavan prosek u prethodna tri meseca, zbog čega Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dobija prve sudske presude kojima se nalaže isplata razlike


Koverte srpskih nastavnika su za vreme korišćenja godišnjeg odmora u 2015. godini bile tanje u proseku od pet do šest hiljada dinara, tvrdi Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola. Umanjenje je nastalo jer je prilikom obračuna naknade korišćen prosek plate u poslednja tri meseca, a ne kako propisuje Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 - daje: Zakon), u poslednjih 12 meseci. Razlika je nastala zato što su plate za ovaj period umanjene za 10 procenata.

Prve sudske presude kojima se nalaže isplata razlike do sada su dobili prosvetari kragujevačke Ekonomske škole, Tehničke škole i Gimnazije iz Zrenjanina. Prema jednostavnoj računici, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će za ispravljanje ove greške morati da izdvoji oko 400 miliona dinara.

- To su procesi koji se završavaju na jednom ročištu. Stvar je jednostavna, ukoliko nastavnik dostavi sudu listing zarada za poslednjih godinu dana jasno se vidi da mu je isplaćeno manje nego što Zakon dozvoljava - kaže Antić.

Antić navodi primer Tehničke škole iz Zrenjanina, gde je direktor priznao da je napravio grešku i da je nastavnica ove obrazovne ustanove oštećena za 10.600 dinara. To je do sada najveća utvrđena razlika, s obzirom na to da je ova nastavnica imala prekovremene časove oko 30 odsto od predviđenih.

- Oštećeni su svi prosvetari, ali će im novac biti isplaćen samo ukoliko se budu obratili sudu - kaže Antić. - Primera radi, nijedan nastavnik iz Beograda do sada nije tužio školu. Na ovaj način samo pokazujemo da ne pristajemo da nemo posmatramo, žmurimo i ćutimo.

Milan Radaković, direktor Zrenjaninske gimnazije, kaže da je u njegovoj školi samo jedan radnik do sada tužio i da je dobio presudu. U pitanju je iznos od 5.010 dinara, koji će morati da se isplati nastavniku uz zatezne kamate.

- Svi imaju pravo da podnesu tužbu, ali je mali broj njih to i uradio - kaže Radaković. - Očigledno je da sindikat želi da obraćanjem javnosti pokrene prosvetare da ostvare svoja prava.

Naknada zarada za godišnji odmor u 2015. godini, pojedinim zaposlenim u školama obračunata je na osnovu tadašnjeg sistema obračuna zarada koji obuhvata tromesečni prosek. Na inicijativu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Uprava za trezor je izmenila sistem obračuna proseka, tako da se za prosek uzima zarada ostvarena tokom 12 meseci. Na osnovu izmenjenog načina obračuna proseka, izvršiće se korekcija naknada zarada za godišnji odmor zaposlenim u školama, kažu u Ministarstvu.

ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)

4. Naknada zarade

Član 114

Zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradni dan, godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, vojne vežbe i odazivanja na poziv državnog organa.

Poslodavac ima pravo na refundiranje isplaćene naknade zarade iz stava 1. ovog člana u slučaju odsustvovanja zaposlenog sa rada zbog vojne vežbe ili odazivanja na poziv državnog organa, od organa na čiji se poziv zaposleni odazvao, ako zakonom nije drukčije određeno.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. S., 28.05.2016.
Naslov: Redakcija