Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Pokrenut postupak za ocenu ustavnosti odredaba člana 336. Zakona o prekršajima, utvrđena neustavnost pojedinih odredaba Zakona o sudijama


Ustavni sud je, na 9. sednici održanoj 26. maja 2016. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda, u predmetima ocene ustavnosti zakona:

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 336. Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013 i 13/2016).

Sud je obustavio postupak za ocenu ustavnosti odredaba člana 336. Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013). (predmet IUz-367/2013)

- utvrdio da odredbe člana 16. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 101/2013) nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) i potvrđenim međunarodnim ugovorom.

Sud je utvrdio da odredba člana 41. stav 2. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US i 106/2015) nije u saglasnosti sa Ustavom. (predmet IUz-92/2014).

Izvor: Vebsajt Ustavni sud, 26.05.2016.
Naslov: Redakcija