Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KOMITET UJEDINJENIH NACIJA ZA LJUDSKA PRAVA: Kao najproblematičnije oblasti u Srbiji Komitet je identifikovao prava i položaj Roma, LGBTI i osoba sa invaliditetom, žena, dece, izbeglica i azilanata, žrtava trgovine ljudima i prisilnog rada, kao i žrtava zločina koji su počinjeni u kontekstu oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Date su i preporuke za otklanjanje navedenih nedostataka


Komitet Ujedinjenih nacija za ljudska prava usvojio je, na sastanku održanom 23. marta, Zaključna zapažanja o trećem periodičnom izveštaju o Srbiji. U njemu Komitet daje pregled stanja ljudskih prava u Srbiji, u odnosu na treći periodični izveštaj, koji je Srbija dostavila u septembru 2015. godine.

Kao najproblematičnije oblasti Komitet je identifikovao prava i položaj Roma, LGBTI i osoba sa invaliditetom, žena, dece, izbeglica i azilanata, žrtava trgovine ljudima i prisilnog rada, kao i žrtava zločina koji su počinjeni u kontekstu oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji.

U odnosu na primenu mehanizama tranzicione pravde, Komitet je izrazio zabrinutost zbog ograničenog napretka u potrazi za nestalim osobama, niskog obima suđenja za ratne zločine, uske definicije žrtve i oštećenih strana, kao i zahteva da žrtve svoje nestale članove proglase umrlima kako bi ostvarili pravo na kompenzaciju. Komitet je ukazao i na neadekvatne kapacitete Tužilaštva za ratne zločine (TRZ), što uključuje i višemesečno nepostojanje glavnog tužioca i pritisaka na ovo telo od strane Vlade Republike Srbije.

Radi otklanjanja navedenih nedostataka, Komitet preporučuje Srbiji sledeće mere:

  • Istražiti sve nerešene slučajeve nestalih osoba kako bi se utvrdila njihova sudbina i pronašli posmrtni ostaci;
  • Porodice nestalih osoba informisati o ishodu istraga;
  • Procesuirati sve počinioce ratnih zločina, uključujući srednje i visoko rangirane zvaničnike;
  • Izmeniti Zakon o civilnim invalidima rata i Zakonik o krivičnom postupku kako bi se proširila definicija žrtve i oštećenih u postupku;
  • Svim žrtvama prisilnih nestanaka omogućiti ostvarivanje prava na reparacije u skladu sa standardima ljudskih prava;
  • Osigurati dovoljne kapacitete TRZ, bez odlaganja imenovati novog glavnog tužioca za ratne zločine i osigurati nezavisnost TRZ kako bi moglo efikasno da sprovodi svoj mandat.

Kao pozitivne pomake Komitet je naglasio ratifikaciju Međunarodne konvencije o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka (2011) i potpisivanje Protokola sa Bosnom i Hercegovinom o saradnji u potrazi za nestalim osobama (2015).

Izvor: Vebsajt Danas, J. D., 29.03.2017.
Naslov: Redakcija