Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KO UPRAVLJA PORODIČNIM KOMPANIJAMA U SRBIJI, A KO U EVROPI?


U Srbiji je 70 odsto porodičnih firmi u "rukama" prvog vlasnika, dok u evropskim porodičnim kompanijama prva generacija upravlja samo u trećini kompanija, pokazuje globalno istraživanje konsultantsko-revizorske kuće KPMG.

Druga generacija nasledila je trećinu srpskih firmi, a treća generacija je na čelu samo 2,4 odsto preduzeća.

Situacija u Evropi je dosta drugačija - druga ili treća generacija vlasnika vodi skoro polovinu kompanija, a 18 odsto ima na čelu četvrtu generaciju vlasnika, prema istraživanju KPMG-a sprovedenom u 23 evropske države u saradnji sa Zajednicom evropskih poslovnih preduzeća.

"Pred porodičnim kompanijama u Srbiji, kao i onima u Evropi, predstoje veliki izazovi generacijske tranzicije, odnosno rešavanje pitanja upravljanja firmom", ocenjuje ova konsultantska kompanija.

Većina porodičnih firmi (85 odsto) slaže se da su eksterni rukovodioci potrebni za uspeh preduzeća, međutim, još uvek nisu spremni da se odreknu interne kontrole nad poslovanjem.

Uzimajući u obzir razlike u političkom i ekonomskom ambijentu, kao i istorijskim prilikama, ne čudi što su porodične firme u Evropi dugovečnije nego naša porodična preduzeća.

Za razliku od Srbije, gde najveći broj porodičnih firmi posluje manje od 20 godina, a čak trećina manje od decenije, polovina evropskih kompanija u vlasništvu porodica posluje više od 50 godina, a trećina je na tržištu od 20 do 50 godina.

U Evropi u kategoriju porodičnih preduzeća spadaju i kompanije koje imaju više od 1.000 zaposlenih i godišnje prihode veće od 200 miliona evra. Takvih kompanija je oko 18 odsto.

Između 250 i 1.000 radnika ima 17 odsto porodičnih preduzeća u Evropi, a manje od 50 radnika ima samo četvrtina porodičnih evropskih firmi.

Istraživanje KPMG-a je pokazalo da porodična preduzeća sve više posluju na međunarodnim tržištima i da taj broj konstantno raste poslednjih godina.

Samo pre četiri godine van nacionalnih granica je poslovalo 60 odsto porodičnih firmi, a taj broj je u 2016. godini porastao za 16 odsto.

Porodične firme ulažu u startapove, kompanije stare od jedne do pet godina, ili u stabilna preduzeća starija od 20 godina, a planiraju ulaganja u novu tehnologiju, zapošljavanje i obuku.

Uprkos slabom ekonomskom rastu i nestabilnostima unutar evropskog tržišta, porodična preduzeća u Evropi i nakon referenduma za Bregzit i dalje beleže pozitivne rezultate i optimistična su u prognozama za budućnost.

Istraživanje je urađeno na uzorku od 1.000 kompanija u periodu od 1. maja do 30. juna 2016. godine.

Izvor: Vebsajt RTV, 30.03.2017.