Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBUKA "ETIKA, INTEGRITET I SPREČAVNJE KORUPCIJE U PRAVOSUĐU" 15. APRILA 2016. GODINE ZA JAVNE TUŽIOCE SA PODRUČJA NOVOSADSKE APELACIJE


U toku je prijavljivanje učesnika obuke "Etika, integritet i sprečavanje korupcije u pravosuđu", namenjene javnim tužiocima sa područja novosadske apelacije, koja će se održati u petak, 15. aprila 2016. godine, u zgradi Apelacionog suda u Novom Sadu.

Osim javnih tužilaca, ovu obuku, 25. marta, 2016. godine, uspešno je pohađalo tridesetak sudija, takođe sa sa područja novosadske apelacije.

Teme koje se obrađuju na ovoj obuci su:

  • Domaći i međunarodni pravni okvir za sudijsku i tužilačku etiku;
  • Disciplinski postupak u slučajevima kršenja etike, sa posebnim osvrtom na konkretne primere izricanja discilinskih mera;
  • Sudijska i javno- tužilačka etika na internetu.

Inače, ova obuka je planirana kao stalna i obavljaće se svake godine, a realizuje se po principu radionice i interaktivne diskusije o hipotetičkim pitanjima, kojoj prethode kraća predavanja uglednih sudija i javnih tužilaca, kao i disciplinskih tužilaca Državnog veća tužilaštva i Visokog saveta sudstva.

Materijal za učesnike možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Pravosudna akademija, 30.03.2016.
Naslov: Redakcija