Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAŠNJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA O PRIMENI ČLANA 10. STAV 2. TAČKA 2 UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALJEVINE NORVEŠKE O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPREČAVANJU PORESKE EVAZIJE U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK: U navedenoj odredbi Ugovora greškom je, umesto stope od 15 odsto, navedena stopa od 10 odsto. U praksi treba primeniti stopu od 15 odsto, jer je u originalu Ugovora na engleskom jeziku propisana ta stopa, a završnom klauzulom predviđeno da je u slučaju razlike u tumačenju, merodavan engleski tekst


Na sajtu Ministarstva finansija, objavljeno je Objašnjenje (ministra finansija) o primeni člana 10. stav 2. pod 2) Zakona o potvrđivanju ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015 - dalje: Ugovor).

Ugovor između Republike Srbije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak počeo je da se primenjuje od 1. januara 2016. godine.

S tim u vezi, u članu 10. stav 2. pod 2) Ugovora (koji se odnosi na stopu poreza po odbitku koju država izvora dividendi može primeniti na dividende koje se isplaćuju pravnim licima, koja imaju manje od 25 odsto učešća u kapitalu kompanije koja isplaćuje dividende - kao i, u svim drugim slučajevima - npr. kada se dividende isplaćuju fizičkim licima) greškom je, umesto stope od 15 odsto, navedena stopa od 10 odsto.

Navedenu stopu od 15 odsto, u praksi, treba primeniti, iz razloga, jer je u originalu na engleskom (i norveškom) jeziku propisana stopa od 15 odsto, a u Završnoj klauzuli Ugovora je (između ostalog) predviđeno da je Ugovor potpisan udvaoriginalnaprimerka, nasrpskom, norveškomiengleskomjeziku, stimštosuobaprimerkapodjednakoverodostojna. Uslučajurazlikeutumačenju, merodavanjeengleskitekst.

Imajući u vidu navedeno, na sajtu Ministarstva finansija objavljena je i skenirana kopija originala potpisanog (na engleskom jeziku) teksta Ugovora.

ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALJEVINE NORVEŠKE O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPREČAVANJU PORESKE EVAZIJE U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)

Iz Člana 10

Dividende

2. Dividende se mogu oporezivati i u državi ugovornici čiji je rezident kompanija koja isplaćuje dividende, u skladu sa zakonima te države, ali ako je stvarni vlasnik dividendi rezident druge države ugovornice, razrezan porez ne može biti veći od:

2) 10 odsto bruto iznosa dividendi u svim drugim slučajevima.

Iz Ugovora na engleskom jeziku

Article 10

DIVIDENDS

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

2) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 30.03.2016.