Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O KVALITETU MEDA I DRUGIH PROIZVODA PČELA: Deklaracija meda prema Pravilniku, za pekarski med mora da ima jasno istaknutu oznaku "samo za kuvanje i pečenje", navedenu u neposrednoj blizini naziva proizvoda na isti način kao i naziv proizvoda, kako bi potrošači bili detaljno informisani pre kupovine i ne bi bili dovedeni u zabludu


Nacionalna organizacija potrošača Srbije obavestila je potrošače da se u trgovinama širom Srbije prodaje jeftin med koji je, u stvari pekarski, odnosno onaj koji se koristi u pekarskoj industriji i služi samo za kuvanje i pečenje. Ovaj proizvod, ipak, nije deklarisan tako, nego tegla u koju je pakovan izgleda standardno i može potrošače da dovede u zabludu, dok je samo na poleđini navedeno o kakvom medu je reč.

Nacionalnoj organizaciji za zaštitu potrošača požalili su se kupci koji su tek kasnije shvatili da je reč o pekarskom, a ne o standardnom medu. Proizvod je, inače, jeftiniji od običnog meda za trećinu.

U NOPS-u kažu da je problem i to što je reč o proizvođaču koga je inspekcija do sada u više navrata sklanjala sa tržišta zbog prodaje meda koji nije usklađen sa Pravilnikom o kvalitetu meda i drugih proizvoda pčela ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015 - dalje: Pravilnik).

Smatramo da ovakav vid obeležavanja, pošto je samo na poleđini istaknuto da je reč o pekarskom medu, nije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon) i direktno dovodi potrošače u zabludu prilikom kupovine i načina konzumiranja proizvoda. Uputili smo dopis Veterinarskoj inspekciji i zatražili da reaguju – kažu u ovoj organizaciji.

Prema novom Pravilniku, koji se primenjuje od 1. januara 2016. godine, svi ovi proizvodi koji se stavljaju u promet, moraju da budu označeni i deklarisani u skladu sa ovim, kao i posebnim propisom kojim se uređuje deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane.

Deklaracija meda prema Pravilniku, za pekarski mora da ima jasno istaknutu oznaku "samo za kuvanje i pečenje" i to u neposrednoj blizini naziva proizvoda, obeleženo na isti način kao i naziv, kako bi potrošači bili detaljno informisani pre kupovine i ne bi bili dovedeni u zabludu.

Industrijski med je, kako kažu u Savezu pčelarskih organizacija Srbije, pojam koji se u javnosti pogrešno tumači. Oni kažu da se medom ne sme nazivati ništa što nije od pčela. Pa i takozvani industrijski ili pekarski med mora biti od pčela.

To je med koji se dominantno koristi u pekarskoj industriji za kuvanje i pečenje i tako mora biti označen. On se od običnog meda razlikuje po tome što je u procesu proizvodnje, recimo, greškom pregrejan, pa je tako oštećen jer su uništeni biološki sastojci koje pčele ugrađuju, povišen nivo hidroksil-metil-fosforola ili smanjen nivo dijastaze, ili drugih enzima. Mi ćemo stalno ukazivati i državi i javnosti na to da na tržištu imamo samo pčelinji med – kažu u ovoj organizaciji.

Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane ("Sl. glasnik RS", br. 85/2013 i 101/2013) propisuje da proizvođač mora da deklariše proizvod na način kojim se ne obmanjuje krajnji potrošač, a naročito u pogledu karakterističnih osobina hrane, njene prirode, identiteta, svojstava, sastava, količine, trajnosti, porekla i načina proizvodnje. Nije dozvoljeno ni da se hrani pripisuju osobine i svojstva koje ne poseduje i potenciranjem karakteristika hrane, koje poseduje i druga hrana iste vrste, kažu u NOPS-u.

PRAVILNIK O KVALITETU MEDA I DRUGIH PROIZVODA PČELA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)

Iz Člana 19

Med, drugi proizvodi pčela i preparati na bazi meda i drugih proizvoda pčela koji se stavljaju u promet, označavaju se i deklarišu u skladu sa ovim pravilnikom i posebnim propisom kojim se uređuje deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane.

Pored podataka propisanih posebnim propisom kojim se uređuje deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane, deklaracija meda sadrži i:

2) za pekarski med oznaku: "samo za kuvanje i pečenje", navedenu u neposrednoj blizini naziva proizvoda na isti način kao i naziv proizvoda;

Izvor: Vebsajt Politika, J. Antelj, 29.03.2016.
Naslov: Redakcija