Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NAJAVLJENO USVAJANJE NOVOG PRAVILNIKA O AFLATOKSINU


Novi pravilnik kojim će biti regulisano da nivo aflatoksina u mleku ne može da prelazi 0,005 mikrograma po kilogramu, što je u skladu sa propisima EU, biće donet u toku nedelje, najavio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić u Novom Sadu.

Ministarstvo poljoprivrede je u proteklom periodu preduzelo sve što je bilo neophodno u praćenju aflatoksina, pre svega u kukuruzu, tako da su se stekli uslovi za to da se nivo svede ispod vrednosti od 0,5 mikrograma i da se donese novi pravilnik, rekao je Glamočić novinarima na manifestaciji "Dan melka", održanoj na Poljoprvrednom fakultetu u Novoim Sadu.

Ministar je napomenuo da je Ministartsvo poljoprivrede dobilo sve saglasnosti od ostalih nadležnih ministarstava u vezi s tim pitanjem, tako da će on u ponedeljak potpisati novi pravilnik, koji će stupiti na snagu objavljivanjem u "Sl. glasniku RS".

Glamočić je naglasio da ove godine nema aflatoksina, osim u pojedinačnim uzorcima, koji su zanemarljivi, i napomenuo da je u proteklom periodu obavljena široka edukacija poljoprivrednika, provereni su svi silosi i podučeni skladištari o pravilnom rukovanju sirovinama.

"Kontrolisano je i mleko, oformljen je stručni tim, koji radi na kontroli i sastaje se svakih nekoliko nedelja, tako da je situacija u vezi sa nivoom aflatoksina u mleku, potpuno pod kontrolom".

Glamočić je kazao da je o tome obavestio i nadležne u Briselu, pre svega evropskog komesara za zdravstvo, kojem je prilikom nedavne posete obećao da će Srbija to pitanje urediti u skladu sa pravilima EU.

Ministar je najavio da će Nacionalna laboratorija za kontrolu kvaliteta mleka u Srbiji, posle duge pripreme, biti puštena u rad početkom ovog leta, čime će u našoj zemlji konačno biti rešen problem kontrole kvaliteta mleka za potrebe plaćanja te sirovine proizvođačima. Primetio je, pri tome, da je Srbija poslednja u Evropi rešila pitanje nacionalne laboratorije.

Kada je reč o najavljenim povoljnim kreditima za poljoprivrednike, Glamočić je objasnio da će idućeg četvrtka biti potpisani ugovori sa komercijalnim bankama i ti krediti će operativno krenuti krajem iduće nedelje.

Kredit za stočarstvo će imati kamatu od četiri odsto na dinarska sredstva, rok otplate je tri godine, uz godinu početka, i nema devizne klauzule, rekao je ministar i precizirao da će za kupljena grla stoke na taj način ministartsvo platiti osiguranje.

"Finansijskih stredstava za te kredite ima dovoljno, a obezbeđena su u prvom redu naplatom kredita datim poljoprivrednicima 2005.godine", kazao je Glamočić. Dodao je da će za fizička lica ti krediti biti odobravani u iznosu do pet miliona dinara, a za zadruge do 15 miliona.

Od jeseni se, prema njegovim rečima, očekuju novi krediti, nakon pregovora sa UAE o novoj kreditnoj tranši od 100 miliona dolara, i ti krediti će biti korišćeni ne samo za novodnjavanje, već i za izgradnju farmi, prerađivačkih kapaciteta, nabavku plastenika i staklenika i druge opreme, i biće s dužim rokom otplate i mnogio povoljniji od sadašnjih.

Izvor: Tanjug, 30.3.2014.