Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI UREDBA O INTERNOM KONKURSU NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJA ĆE OMOGUĆITI PRELAZAK ZAPOSLENIH IZ JEDNOG ORGANIZACIONOG OBLIKA U DRUGI


Uskoro će biti moguće da opštinska uprava i javna preduzeća razmenjuju zaposlene. Zaposleni koji su višak u jednoj opštini mogu da pređu u drugu koja ima manjak radne snage.

Spisak maksimalnog broja zaposlenih u državnim upravama i lokalnim samoupravama pokazao je da neke opštine imaju višak zaposlenih, dok neke mogu da zaposle još radnika.

Umesto da opštine sa viškom radne snage otpuste te ljude, Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) im dozvoljava da, ukoliko opština u blizini (do 50 kilometara) ima potrebu i mogućnost da zaposli nove radnike, jednostavno ih preuzme. Tako bi se uštedeo veliki novac na otpremninama.

- U pogledu preusmeravanja viška zaposlenih iz jedne u drugu jedinicu lokalne samouprave i sada postoji mogućnost, pod određenim uslovima, preuzimanja zaposlenih između jedinica lokalne samouprave - navode u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

- Na osnovu Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015), u narednom periodu Vlada Republike Srbije će usvojiti Uredbu o internom konkursu kojom će se omogućiti prelazak iz jednog organizacionog oblika u drugi na teritoriji jedinice lokalne samouprave - kažu u ovom resoru.

Tom Uredbom će zaposleni na teritoriji jedne opštine moći da prelaze iz javnog preduzeća u upravu i obrnuto, što do sada nije bilo moguće.

U opštinama gde ima viška zaposlenih još ne razmatraju pomenutu opciju jer, kako kažu, prvo moraju da izračunaju koliko ljudi ide u penziju, a šta je realni višak. Podsetimo, racionalizacija javne uprave mora da se sprovede do 2. februara 2016. godine, u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015).

Izvor: Vebsajt Blic, Katarina Blagović, 29.12.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija