Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Osiguranici koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju u 2015. godini moraju da zaključe radni odnos najkasnije 30. decembra 2015. godine, a podnesu zahtev za ostvarivanje prava 31. decembra 2015. godine, kako bi im se o tom pravu odlučivalo po odredbama Zakona koje važe za 2015. godinu


Žene će 2016. godine morati da budu starije za pola godine nego u 2015. da bi se penzionisale, a uslovi za prevremenu starosnu penziju se menjaju i za muškarce i za žene.

Ženama će tako od 2016. godine biti potrebna 61 godina života i najmanje 15 staža, što znači da će im trebati pola godine više nego 2015. za sticanje uslova za starosnu penziju.

Što se tiče prevremene starosne penzije, muškarci u 2016. godini će sa 40 godina radnog staža moći da odu u prevremenu starosnu penziju samo ako imaju 55 godina i osam meseci života.

Ženama će 2016. trebati 55 godina života i 37 godina penzijskog staža.

To je osam meseci života i staža više nego 2015. godine.

Prevremene starosne penzije trajno se umanjuju 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju, s tim što iznos umanjenja za prevremenu penziju maksimalno može iznositi 20,4 odsto.

Osiguranici koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju u 2015. godini moraju da zaključe radni odnos najkasnije 30. decembra 2015. godine, a podnesu zahtev za ostvarivanje prava 31. decembra 2015. godine, kako bi im se o tom pravu odlučivalo po odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014 - dalje: Zakon) koje važe za 2015. godinu.

Iz Fonda PIO ukazuju da se dan kojim se prekida osiguranje ne može tretirati i kao dan kada započinje pravo iz PIO, što znači da oni koji prekinu radni odnos 31. decembra 2015. godine mogu očekivati ostvarivanje prava od 1. januara 2016. godine i po odredbama Zakona koji važi od 2016. godine.

Ni naredne godine ne menjaju se uslovi za starosnu penziju muškaraca. Oni su, kao i sada - 65 godina života i najmanje 15 godina penzijskog staža.

2016. godine se menjaju i uslovi za porodičnu penziju. Tako će udovice, da bi ostvarile pravo na porodičnu penziju, morati imati najmanje 52 i po godine života, dok će udovcima trebati 57 godina i šest meseci.

Promena nema kada su u pitanju deca koja ispunjavaju uslove za porodičnu penziju - ona bezuslovno pripada svoj deci mlađoj od 15 godina, zatim ako nastave školovanje u srednjoj školi do 20 godina, a ako se odluče na fakultetsko obrazovanje ona im pripada sve do 26. godine života. Produženje je moguće samo zbog bolesti.

Zaposleni koji imaju beneficirani radni staž, 2016. godine moraju imati 54 godine i četiri meseca života i 22 godine penzijskog staža, s tim što efektivno moraju imati provedeno 12 godina na radnim mestima na kojima se staž uvećava.

Policijski službenici mogu 2016. otići u penziju s 57 godina i četiri meseca života i 25 godina penzijskog staža, od kojeg 15 na beneficiranom radnom mestu.

U Vojsci Republike Srbije podoficiri i oficiri, do čina pukovnika, mogu otići u penziju s 53 godine života i 40 godina penzijskog staža, a pukovnik s 54 godine života i 40 godina penzijskog staža.

Specijalci u BIA, VBA i VOA moraju imati najmanje 53 godine života i 20 godina efektivno provredenih na tim poslovima.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 29.12.2015.
Naslov: Redakcija