Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: Sa Evropskom investicionom bankom potpisan finansijski ugovor za unapređenje objekata pravosudnih organa u iznosu od 26 miliona evra, sa periodom otplate od 25 godina, u koji je uključen period počeka u trajanju od pet godina sa mogućnošću izbora fiksne ili varijabilne kamatne stope prilikom svakog povlačenja tranše kredita. Projekat unapređenja objekata pravosudnih organa predstavlja integralni deo reforme sudstva u Republici Srbiji i važan korak u procesu evropskih integracija


Evropska investiciona banka (EIB) i Vlada Republike Srbije potpisale su 28. novembra 2016. godine u Beogradu finansijski ugovor za unapređenje objekata pravosudnih organa u iznosu od 26 miliona evra.

Ugovor "Unapređenje objekata pravosudnih organa B" su potpisali ministar finansija Dušan Vujović i potpredsednik EIB-a Dario Skanapieko.

Finansijskim ugovorom je Republici Srbiji odobren iznos od 26 miliona evra, sa periodom otplate od 25 godina, u koji je uključen period počeka u trajanju od pet godina sa mogućnošću izbora fiksne ili varijabilne kamatne stope prilikom svakog povlačenja tranše kredita.

"Unapređenje objekata pravosudnih organa B" je drugi finansijski ugovor u okviru projekta unapređenja objekata pravosudnih organa između Republike Srbije i EIB-a, budući da je prvi ugovor zaključen 2011. godine na iznos od 15 miliona evra.

Sredstva prve kreditne linije bila su opredeljena za rekonstrukciju objekta u Katanićevoj ulici u Beogradu, koja je uspešno završena i čime je omogućeno da se u adaptirani objekat usele pravosudni organi prema planu, ali i privremeno smeste neki od raseljenih sudova iz Palate pravde, kako bi započela i rekonstrukcija ove zgrade.

Projekat unapređenja objekata pravosudnih organa predstavlja integralni deo reforme sudstva u Republici Srbiji i važan korak u procesu evropskih integracija.

Kao sastavni deo Strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013), projekat ima za cilj unapređenje pravde u Republici Srbiji kroz izgradnju, rekonstrukciju i renoviranje objekata koje koriste pravosudni organi.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 28.11.2016.
Naslov: Redakcija