Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KRATAK VODIČ KROZ ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: Legalizacija u 8 koraka


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine i omogućiće najvećem broju vlasnika bespravno izgrađenih kuća i stanova da ih legalizuju po daleko nižim cenama i to u osam koraka.

Vlasnici nelegalnih objekata, međutim, treba pritom da imaju na umu da neće moći da legalizuju objekte koje su sagradili na klizištima, kao ni kuće na obalama reka.

Od mogućnosti legalizacije izuzete su i vikendice i kuće sagrađene na području nacionalnih parkova i zaštićenim zonama prirode.

Osim toga, neće moći da legalizuju ni objekte za koje je već izdato rešenje o rušenju.

Za sve ostale postupak se odvija u osam koraka.

1. korak

U vašu kuću dolaze građevinski inspektori koji utvrđuju da objekat nije legalan i donose rešenje o rušenju.

2. korak

Opština vas poziva i traži da im dostavite odgovarajuću dokumentaciju.

3. korak

Pribavljanje vlasničkog lista.

4. korak

Izrada izveštaja o zatečenom stanju sa elaboratom geodetskih radova (radi projektni biro, cena do 9.000 dinara).

5. korak

Kompletiranu dokumentaciju dostavljate opštini.

6. korak

Ako je sve u redu, opština vas obaveštava da treba da uplatite odgovarajuću taksu.

7. korak

Dostavljate opštini dokaz o uplati takse.

8. korak

Opština izdaje rešenje o ozakonjenju i upisuje vas u katastar kao vlasnika.

Vlasnici nelegalno sagrađenih objekata će morati da plate taksu u odnosu na veličinu objekta koji nameravaju da legalizuju.

Zakonom je predviđeno da taksa za objekte do 100 metara kvadratnih iznosi 5.000 dinara, do 200 kvadrata 15.000, do 300 kvadrata 20.000 dinara, a preko 300 kvadrata 50.000 dinara.

Kada je reč o komercijalnim objektima, taksa do 500 kvadrata iznosiće 250.000 dinara, za objekte od 500 do 1.000 kvadrata 500.000 dinara, za one preko do 1.500 kvadrata milion dinara, a preko te kvadrature tri miliona dinara.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 28.11.2015.
Redakcija