Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - Tekst propisa


Član 1.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 116/14 i 95/18)

- u daljem tekstu: Zakon.

Član 2.

Osnovica, odnosno vrednost radnog časa, vrednost boda i vrednost osnovne zarade (u daljem tekstu: osnovica), za obračun i isplatu plata, odnosno zarada kod korisnika javnih sredstava iz člana 2. stav 1. tač. 1)-3) Zakona primenjivaće se u visini koja je utvrđena u skladu sa zakonom u trenutku stupanja na snagu ovog zakona.

Osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada kod korisnika javnih sredstava iz člana 2. stav 1. tač. 4)-6) Zakona primenjivaće se u visini koja je bila utvrđena do dana stupanja na snagu Zakona.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Nakon uspešno sprovedene fiskalne konsolidacije, stabilizacije javnih finansija i preokreta višegodišnje rastućeg trenda javnog duga, Vlada ostaje fokusirana na dalje poboljšanje privrednog ambijenta i obezbeđivanje visokih stopa privrednog rasta, sa krajnjim ciljem smanjenja nezaposlenosti i podizanja životnog standarda stanovništva.

Dostignute dinamične stope privrednog rasta i uravnotežene javne finansije, uz uspostavljenu silaznu trajektoriju javnog duga i nisku i stabilnu inflaciju, čine zdrave fundamente za dalja unapređenja svih makroekonomskih tokova, koja će kao krajnji rezultat imati smanjenje nezaposlenosti i podizanje životnog standarda stanovništva.

Privredna aktivnost tokom 2019. godine beleži snažan rast, nošen intenziviranom investicionom aktivnošću i većom ličnom potrošnjom domaćinstava, što korespondira sa značajnim rastom građevinarstva i uslužnog sektora posmatrano sa proizvodne strane BDP, koji su praćeni postojanim povećanjem obima industrijske proizvodnje i daleko boljom poljoprivrednom godinom od prošlogodišnje.

Povećanje penzija i plata u javnom sektoru sprovedeno je uz strogi princip fiskalne održivosti i dozirano sa ciljem stimulativnog dejstva na domaći proizvodni i uslužni sektor. Ove intencije podržane su povećanjem minimalne cene rada, čime se obezbeđuje smanjenje socijalnog jaza i pravednija distribucija rasta, i to bez dodatnog opterećenja privrede, što je postignuto povećanjem neoporezivog dela zarade.

Istovremeno napuštaju se, u periodu fiskalne konsolidacije, važeće krizne mere. Krajem 2018. godine u potpunosti je ukinut Zakon o privremenom umanjenju penzija, te izmenjen Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim je omogućeno da penzioneri sa nižim primanjima ostvaruju uvećanje uz penziju do 5% u odnosu na penziju isplaćenu u septembru 2018. godine.

Dalja intencija kreatora ekonomske politike usmerena je na potpuno napuštanje mera fiskalne konsolidacije, koje se odnose na umanjenje plata, odnosno zarada kroz prestanak važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA U ZAKONU

Članom 1. ovog zakona propisano je da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RSˮ, br. 116/14 i 95/18).

Članom 2. bliže se uređuje primena visine osnovice za obračun i isplatu plata, odnosno zarada kod korisnika javnih sredstava nakon stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 3. ovog zakona utvrđeno je njegovo stupanje na snagu.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 25.10.2019.