Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN SASTANAK SA DELEGACIJOM ODBORA ZA STABILIZACIJU I PRIKLJUČENJE EVROPSKOJ UNIJI EVROPSKOG PARLAMENTA O NAJVAŽNIJIM REFORMSKIM AKTIVNOSTIMA U OKVIRU PRAVOSUĐA


Ministarka pravde u Vladi Republike Srbije, Nela Kuburović, razgovarala je sa delegacijom Odbora za stabilizaciju i priključenje Evropskoj uniji Evropskog parlamenta o najvažnijim reformskim aktivnostima u okviru pravosuđa.

Kuburović je u razgovoru sa delegacijom, koju predvodi predsednik tog odbora, Eduard Kukan, ukazala na to da je jedan od najvažnijih i najtežih zadataka Ministarstva pravde bio proces izrade ustavnih promena u oblasti pravosuđa, koje, ukoliko budu usvojene, treba da unaprede nezavisnost i odgovornost pravosuđa.

Ona je navela da je Ministarstvo sprovelo širok konsultativni i inkluzivni proces tokom dva kruga javne rasprave, što je i rezultiralo tekstom amandmana koji sadrži više od 70 odsto preporuka struke.

Kuburović je rekla da je, uzimajući u obzir da Akcioni plan za Poglavlje 23 nedvosmisleno ukazuje na to da amandmani moraju da poštuju preporuke Venecijanske komisije, Ministarstvo dva puta prosleđivalo njihov nacrt pomenutoj instituciji.

Ministarka je objasnila da je to učinjeno radi dobijanja preporuka za dalje unapređenje teksta amandmana, a nakon što je tekst usaglašen, on je ponovo prosleđen Venecijanskom komisiji, kako bi se ova institucija izjasnila da li je usaglašavanje urađeno na pravi način.

Dobili smo zvaničan stav od Venecijanske komisije da je Nacrt ustavnih amandmana u potpunosti usaglašen sa njenim preporukama, istakla je ministarka.

Prema njenim rečima, od 1. marta ove godine počela su da se primenjuju nova zakonska rešenja, koja na potpuno novi način uređuju borbu protiv korupcije.

Ona je ukazala na to da je reorganizovana tužilačka organizacija, koja sada ima četiri regionalna centra isključivo za borbu protiv korupcije, kao i da je propisana i obavezna koordinacija i saradnja među različitim nadležnim državnim organima.

Ministarka je navela podatak da su nakon samo šest meseci od početka primene, tužilaštva podigla više od 250 optužnica, kao i da su sudovi izrekli 152 osuđujuće presude.

Kuburović je ocenila da to predstavlja veoma dobar rezultat za tako kratko vreme, i dodala da ćemo tek posle jedne godine primene novih propisa moći da vidimo prave efekte.

Kada je reč o unapređenju ljudskih prava, ona je najavila da će se tokom ove nedelje pred poslanicima Skupštine Srbije naći Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji Srbija čeka više od jedne decenije.

Ministarka je naglasila da ovaj zakon treba da obezbedi jednak pristup pravdi svim građanima, posebno se fokusirajući na grupe najugroženijih, kao što su deca, siromašni ili žrtve porodičnog nasilja.

Kukan je istakao da Ministarstvo pravde ima važnu ulogu, posebno sada u trenutku kada je Srbija u pretpristupnim pregovorima za članstvo u EU.

Prema njegovoj oceni, od velikog je značaja napredak u vladavini prava, od čega u dobroj meri zavisi i kakav će biti naredni izveštaj o napretku Srbije, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 29.10.2018.
Naslov: Redakcija