Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI: Nacionalna služba za zapošljavanje gubi sudske sporove zbog isplate naknada nezaposlenima mimo Zakona. U NSZ tvrde da novi način obračuna primenjuje po nalogu Državne revizorske institucije. Izjavljena je revizija Vrhovnom kasacionom sudu, koji ima rok od 60 dana za zauzimanje pravnog stava


Desetine hiljada ljudi tužili su Nacionalnu službu za zapošljavanje jer im je umanjena novčana naknada kad su ostali bez posla. Dobar deo, spor je i dobio. U Službi za zapošljavanje kažu da su postupali po nalogu Državne revizorske institucije, koji u svoj sud ne sumnjaju. Čeka se odluka Vrhovnog kasacionog suda.

Za sada devet hiljada ljudi, od 36.000 koji su tužili Službu, veruju da im je isplaćena manja novčana naknada. Po predmetu se isplati do 60.000 dinara. Više od dve trećine ode na sudske troškove i advokatima.

U skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 38/2015) osnovica za utvrđivanje visine novčane naknade je prosek poslednjih plata. Naknada ne može da bude manja od 80 odsto niti veća od 160 odsto minimalne zarade.

"Do 2012. godine mi smo radili tako što smo obračunavali minimalnu zaradu kao neto kategoriju, 2012. dolazi DRI i donosi obavezno uputstvo i od tada mi minimalnu zaradu posmatramo kao bruto kategoriju", objašnjava Aleksandar Bogdanović iz NSZ-a.

Dakle, nezaposlenom se od novčane naknade oduzima iznos za doprinose. Revizor u svoje tumačenje ne sumnja i ima svoju računicu. Nacionalna služba je do njegovog izveštaja isplatila oko milijardu i trista pedeset miliona dinara viška.

"NSZ je utvrđivala novčane naknade tako što je prilikom utvrđivanja obračuna koristila 80 odsto minimalne zarade i na to dodavala naknade za PIO i zdravstveno osiguranje koje padaju na teret korisnika prava, iako u Zakonu piše da se koristi 80 odsto od minimalne zarade, odnosno bruto, i da su doprinosi sadržani u toj bruto naknadi", ističe generalni državni revizor, Radoslav Sretenović.

Sud je u većini slučajeva presuđivao u korist podnosilaca tužbe, ali je neke i odbacivao. Nacionalna služba je zato tražila izjašnjenje Vrhovnog kasacionog suda, kako bi se omogućilo jednako postupanje u svim predmetima, koje se čeka od marta 2016. godine.

"Na sednici 5. jula 2016. godine, pokrenut je postupak za rešavanje spornog pravnog pitanja. Rok za zauzimanje pravnog stava je 60 dana, ali ovaj rok ne teče za vreme korišćenja godišnjeg odmora u julu i avgustu", navode u Vrhovnom kasacionom sudu.

Posle odluke Vrhovnog kasacionog suda, Nacionalna služba mogla bi da uštedi - isplaćivanjem naknade u vansudskom postupku. Osim ukoliko odluka ne bude na strani državnih organa.

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 38/2015)

2.1. Visina novčane naknade

Član 69

Osnovica za utvrđivanje visine novčane naknade jeste prosečna zarada, odnosno plata ili naknada zarade, odnosno naknada plate koja je nezaposlenom isplaćena u skladu sa zakonom u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kojem je prestalo osiguranje.

Ako zarada nije isplaćena ili je isplaćena u iznosu nižem od osnovice na koju je obračunat doprinos, osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade čini osnovica na koju je obračunat doprinos za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti i za koju je podneta pojedinačna poreska prijava nadležnom organu, u skladu sa zakonom.

Ako nezaposlenom u periodu iz stava 1. ovog člana nije obračunat doprinos za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti i nije podneta pojedinačna poreska prijava nadležnom organu u skladu sa zakonom, visina novčane naknade utvrđuje se u najnižem iznosu, u skladu sa zakonom.

Član 70

Novčana naknada utvrđuje se u visini od 50% osnovice iz člana 69. ovog zakona.

Novčana naknada iz stava 1. ovog člana ne može biti viša od 160% niti niža od 80% minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu za mesec u kojem se vrši isplata novčane naknade.

Novčana naknada iz stava 2. ovog člana određuje se na osnovu broja radnih časova za mesec za koji se vrši isplata novčane naknade.

Izvor: Vebsajt RTS, Jelena Terzić, 28.09.2016.
Naslov: Redakcija