Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA APV: Doneta Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu, te više pokrajinskih skupštinskih odluka koje se odnose na godišnje programe, planove i mere podrške u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na području pokrajine


Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine na svojoj šestoj po redu sednici, donela je Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu.

Rebalansom, budžet je utvrđen u iznosu od 59,5 milijardi dinara, odnosno veći je za 1,59 milijardi dinara u odnosu na budžet usvojen u decembru 2015. godine. Kako je navedeno u obrazloženju, rebalans je izraz revidirane procene ostvarenja tekućih prihoda i primanja, utvrđenog viška prihoda nakon usvajanja završnog računa za 2015. godinu i prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina. Rebalans je donet radi realizacije usvojenih javnih politika, usklađivanja sredstava za realizaciju javnih potreba i aktivnosti sa izmerenim efektima sprovođenja, kao i radi izdvajanja sredstava za nove projekte za koje je procenjeno da se mogu realizovati do kraja fiskalne godine.

Između ostalog, radi se o isplati naknada za treće dete, regresiranju troškova koje imaju učenici u Vojvodini, zatim o početku izgradnje nove zgrade Radio-televizije Vojvodine i tri angio sale u Subotici, Somboru i Zrenjaninu, kao i izdvajanju sredstava za popravku medicinskih aparata. Pre donošenja pomenute Pokrajinske skupštinske odluke, Skupština je razmotrila podnete amandmane na predlog navedene Pokrajinske skupštinske odluke i ni jedan od tih amandmana nije prihvatila.

U nastavku sednice, Skupština AP Vojvodine donela je više pokrajinskih skupštinskih odluka koje se odnose na godišnje programe, planove i mere podrške u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na području pokrajine.

Donete su:

  • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016.godinu;
  • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016.godinu;
  • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu;
  • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016.godini;
  • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini.

Skupština AP Vojvodine je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Javnom vodoprivrednom preduzeću " Vode Vojvodine" Novi Sad i Pokrajinsku skupštinsku odluku o Javnom preduzeću "Vojvodinašume Petrovaradin". Pre donošenja navedenih pokrajinskih skupštinskih odluka, Skupština je razmotrila i nije prihvatila podnete amandmane. Takođe, doneta je i Odluka o davanju saglasnosti na akt o proceni vrednosti osnovnog kapitala JP " Vojvodinašume" Petrovaradin.

Pokrajinska Skupština je razmotrila i prihvatila Predlog pisma o namerama o uspostavljanju saradnje između Autonomne pokrajine Vojvodine i kineske provincije Hajnan i donela sledeće zaključke, koje je predložila Pokrajinska vlada:

1.Zaključuje se Pismo o namerama o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Provincije Hajnan (Narodna Republika Kina).

2.Ovlašćuje se Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, da potpiše Pismo o namerama o uspostavljanju saradnje između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Provincije Hajnan (Narodna Republika Kina).

Pismo o namerama predstavlja volju obe pokrajine da se, u skladu sa prijateljskim odnosima Republike Srbije i Narodne Republike Kine, produbi saradnja među pokrajinama u oblasti privredne i trgovinske razmene, kao i da se započnu aktivnosti kako bi se promovisali međuljudski, prijateljski kontakti i aktivno sprovodila razmena i saradnja u oblasti poljoprivrede, turizma, visokih tehnologija, kulture.

Skupština je donela Odluku o razrešenju direktorke Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i Odluku o imenovanju direktorke Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova. Umesto dosadašnje direktorke Vesne Šijački, za novu direktorku imenovana je Diana Milović, diplomirana profesorka marksizma iz Novog Sada.

U cilju stvaranja uslova za efikasniji rad skupštinskih odbora, Skupština AP Vojvodine je donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Izvor: Vebsajt Skupštine AP Vojvodine, 28.09.2016.
Naslov: Redakcija