Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENI I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU: Predviđeno je da državljani država članica EU, koji budu hteli da kupe zemljište, najmanje deset godina moraju da budu stalno nastanjeni u lokalnoj samoupravi u kojoj se nalazi zemljište koje žele da kupe, da ga obrađuju najmanje tri godine, da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, mašine i opremu da bi obavljali poljoprivrednu proizvodnju


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 28. avgusta 2017. godine Zakon o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji će stranim državljanima iz zemalja EU ograničiti kupovinu zemljišta.

Zakon treba da spreči potpunu liberalizaciju prometa poljoprivrednim zemljištem, što je bilo predviđeno Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Odredbe SSP-a koje izjednačavaju prava građana Srbije i EU pri kupovini poljoprivrednog zemljišta trebalo je da budu u primeni od 1. septembra 2017. godine.

U skladu sa novim Zakonom da bi stranac državljanin zemlje EU mogao da kupi zemlju moraće da ima bar 10 godina prebivalište u Srbiji, odnosno u jedinici lokalne samouprave u kojoj želi da kupi zemlju, da ga obrađuje najmanje tri godine, moraće da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo, mašine i opremu da bi obavljao poljoprivrednu proizvodnju. Može steći u svojinu najviše do dva hektara poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini.

Državljani država članica Evropske unije neće moći da kupuju poljoprivredno zemljište koje se nalazi na udaljenosti do deset kilometara od državne granice, poljoprivredno zemljište koje je u skladu sa posebnim zakonom određeno kao građevinsko zemljište, zaštićena prirodna dobra, kao ni parcele koje se nalaze u blizini vojnih kompleksa, unutar samih poligona.

Kako je utvrđeno, Zakon se ne primenjuje u slučaju povraćaja imovine koja se vrši u skladu sa zakonima kojima se uređuje vraćanje oduzete imovine bivšim vlasnicima.

Republika Srbija ima pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini.

Pravo preče kupovine odobrava Vlada na predlog Komisije.

Komisiju obrazuju zajednički ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove finansija.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove finansija sporazumno propisuju uslove, rok, način i postupak prava preče kupovine.

Zakon će stupiti na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a počeće da se primenjuje od 1. septembra 2017. godine.

Druge zemlje su se izborile u pregovorima o pridruživanju za višegodišnju zabranu prodaje zemlje strancima i nakon ulaska u EU.

Izvor: Vebsajt Blic i Danas, 28.08.2017.
Izvodi iz vesti, Naslov: Redakcija