Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: Ministarstvo upozorava da će inspekcije vršiti kontolu posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, da li te poslove obavljaju lica koja imaju stručni ispit i koja su upisana u Registar posrednika


Povodom početka primene Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015), u delu kojim se uređuje postupanje inspekcija prema neregistrovanim subjektima, a koja počinje 30. jula 2015. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upozorava da poslove posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti mogu obavljati samo lica koja imaju položen stručni ispit i koja su upisana u Registar posrednika koji se vodi u resornom Ministarstvu.

Ukupan broj posrednika koji su upisani u Registru posrednika na dan 27. jul 2015. godine je 478. Od ovog broja je 186 preduzetnika (sa 432 agenta) i 292 privredna društva (sa 400 agenata). To znači da 39 odsto posrednika posluje u formi preduzetnika i zapošljava 52 odsto od ukupnog broja zaposlenih, a 61 odsto u formi privrednog društva sa 48 odsto od ukupnog broja zaposlenih lica u ovoj oblasti.

Prosečan broj zaposlenih po posredniku je veoma mali i iznosi 1,73 (kod preduzetnika je to 2,32 / a kod privrednih društava 1,37).

Željko Stojanović, rukovodilac Grupe za razvoj usluga i nacionalnog brenda Srbije, ističe da je od vitalnog značaja povezivanje posrednika u veće firme koje mogu da obezbede ekonomiju obima koja omogućava kvalitetnije pružanje usluga, efikasnije poslovanje i investiranje u razvoj.

Podaci iz Registra upućuju na zaključak, da jedan broj posrednika nije prijavio sva lica sa položenim stručnim ispitom i potrebno je da to učine odmah, jer inspekcijski nadzor je planiran i kazne su visoke. Stojanović, koji je i Predsednik komisije za polaganje stručnog ispita, napominje da od 1.236 lica koje je u dva ispitna roka steklo Uverenje o položenom stručnom ispitu, samo 832 radi kod posrednika. Pitanje je šta se dešava sa još preko 400 lica koje ima Uverenje, ali ne radi nigde.

Zanimljivo je takođe istaći visoku koncentraciju zaposlenih u pet gradova: 3/4 od ukupnog broja zaposlenih, njih 367, radi u Beogradu (268), Novom Sadu (43), Nišu (22), Kragujevcu (15) i Subotici (10). Ostali, njih 111, radi u svim ostalim mestima u Srbiji. U nekim mestima, kao što je na primer Sombor, još nijedan posrednik nije upisan u Registar.

Ministarstvo ažurira podatke u Registru, a građani se pozivaju da Tržišnoj inspekciji prijave sve one koji nezakonito obavljaju delatnost posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 29.07.2015.