Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Odbijen amandman Zaštitnika građana na Predlog zakona radi zaštite svih nezavisnih državnih organa


Članovi skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu podržali amandman Zaštitnika građana na Predlog zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, kojim se predviđa da nezavisna tela samostalno utvrđuju broj zaposlenih.

Zaštitnik građana, naime, smatra da je protivno UstavomRepublike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) garantovanoj nezavisnosti u radu ovog i drugih nezavisnih tela da broj zaposlenih u njima određuje Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine Republike Srbije.

Amandman Zaštitnika građana podržao je član Odbora Meho Omerović (SDP) koji je rekao da se njime omogućava nezavisnost u radu i da je reč o nezavisnim organima i institucijama koje svima nama treba da pomognu u radu, kao i da obavljaju posao bez uticaja vlade.

On je naveo da bi trebalo razmotriti i prihvatiti taj amandman jer je potrebna nezavisnot takvih institucija.

Međutim, članovi odbora nisu prihvatili amandman uz obrazloženje da kad bi se iz Predloga zakona izuzela samo nezavisna tela onda bi morao da se promeni i Zakon o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013 i 142/2014), koji je krovni zakon, te da takav predlog ombudsmana nema zakonsko utemeljenje u dosad donetim zakonima.

Predlogom zakona propisano je da Ustavni sud, Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, koji su nezavisni državni organi, sami utvrđuju maksimalan broj zaposlenih u svojim službama, broj sudija i tužilaca, dok bi u službama Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji za borbu protiv korupcije, maksimalan broj zaposlenih trebalo da utvrdi Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja skupštine.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 29.07.2015.